Intercity- prosjektet Hordfast er et ferjeavløsningsprosjekt på E39 mellom Stord og Os i Hordaland. I dag går E39 mellom Os og Stord via ferjesambandet Halhjem–Sandvikvåg. Hordfast er en viktig del den framtidige Intercity- forbindelsen mellom Bergen og Stavanger.

Med Rogfast og Hordfast på plass vil den befolknings- og næringstunge regionen mellom Bergen og Stavanger være fergefri på E39. Dette er Vestlandets Intercity- løsning. Her er ingen jernbane.

Veien skal krysse Bjørnafjorden fra Røtinga i Os til Reksteren i Tysnes kommune. Veien skal gå videre sør over Tysnes og med bru over Langenuen til Stord.

Intercity- prosjektet Hordfast er et ferjeavløsningsprosjekt på E39 mellom Stord og Os i Hordaland. I dag går E39 mellom Os og Stord via ferjesambandet Halhjem–Sandvikvåg. Hordfast er en viktig del den framtidige Intercity- forbindelsen mellom Bergen og Stavanger.

Med Rogfast og Hordfast på plass vil den befolknings- og næringstunge regionen mellom Bergen og Stavanger være fergefri på E39. Dette er Vestlandets Intercity- løsning. Her er ingen jernbane.

Veien skal krysse Bjørnafjorden fra Røtinga i Os til Reksteren i Tysnes kommune. Veien skal gå videre sør over Tysnes og med bru over Langenuen til Stord.

BJØRNEFJORDEN - Storslått
FJORDKRYSSING

Med en lengde på nesten fem kilometer vil broen bli verdens lengste, men bygd på kjent broteknologi. I dag må næringstransport og andre trafikkanter benytte saktegående ferger, som for en stor del går langs land, for å ta seg over fjorden. For de som ferdes på veien gir dette lang reisetid og en uforutsigbar reisevei. Bro over Bjørnafjorden legger til rette for effektiv godstransport for viktige eksportnæringer og et større og sammenhengende bo – og arbeidsmarked i Vestlandsregionen.
En mer forutsigbar og trygg reisevei og vesentlig redusert reisetid gir store samfunnsgevinster regionalt og nasjonalt. Statens vegvesen har utviklet et brokonsept med en veistandard av høy kvalitet og fartsgrense på 110 km/t.
Det vil gi en reisetid over Bjørnafjorden på 3 minutter!

BJØRNEFJORDEN – STORSLÅTT FJORDKRYSSING

Med en lengde på nesten fem kilometer vil broen bli verdens lengste, men bygd på kjent broteknologi. I dag må næringstransport og andre trafikkanter benytte saktegående ferger, som for en stor del går langs land, for å ta seg over fjorden. For de som ferdes på veien gir dette lang reisetid og en uforutsigbar reisevei. Bro over Bjørnafjorden legger til rette for effektiv godstransport for viktige eksportnæringer og et større og sammenhengende bo – og arbeidsmarked i Vestlandsregionen.
En mer forutsigbar og trygg reisevei og vesentlig redusert reisetid gir store samfunnsgevinster regionalt og nasjonalt. Statens vegvesen har utviklet et brokonsept med en veistandard av høy kvalitet og fartsgrense på 110 km/t.
Det vil gi en reisetid over Bjørnafjorden på 3 minutter!

Kryssing av Langenuen

Mellom Stord og Tysnes går sundet Langenuen. Her vil det bli bygd en stor hengebro, med et hovedspenn på godt over 1000 m.

I dag går det 3 ferjesamband her som blir erstattet av Hordfast. Norges tredje største, og ved siden av ferjene Boknafjorden, det mest trafikkerte fergesambandet på hele E-39, går mellom Sandvikvåg på Fitjar til Halhjem i Os. Det går også ferge fra Våge på Tysnes til Halhjem. Fra Jektevik på Stord går det ferjesamband over Langenuen til Hodnanes på Tysnes. Dette regnes som en av Norges farligste ferje strekninger, på grunn av mye kryssende skipstrafikk.

KRYSSING AV LANGENUEN

Mellom Stord og Tysnes går sundet Langenuen. Her vil det bli bygd en stor hengebro, med et hovedspenn på godt over 1000 m.

I dag går det 3 ferjesamband her som blir erstattet av Hordfast. Norges tredje største, og ved siden av ferjene Boknafjorden, det mest trafikkerte fergesambandet på hele E-39, går mellom Sandvikvåg på Fitjar til Halhjem i Os. Det går også ferge fra Våge på Tysnes til Halhjem. Fra Jektevik på Stord går det ferjesamband over Langenuen til Hodnanes på Tysnes. Dette regnes som en av Norges farligste ferje strekninger, på grunn av mye kryssende skipstrafikk.

TOPP VEISTANDARD ER GOD SAMFUNNSØKONOMI

E39 Hordfast planlegges bygd med 4-felts motorvei og fartsgrense på 110 km/t. Dette er god samfunnsøkonomi! Intercity- prosjektet Hordfast er rangert som et av Norges mest samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekt.

Med Hordfast realisert blir reisetidene så sterkt redusert at vi får helt nye arbeidsmarkeder. Forskning viser at effektive bo- og arbeidsområder i hovedsak er avgrenset til 45 minutters reisetid. Avstanden mellom Bergen sentrum og Leirvik vil med Hordfast bli tilbakelagt på 45 minutter. Siden mye av arbeidsmarkedet i Bergensområdet ligger sør for Bergen sentrum, betyr det pendle-avstand mellom Leirvik og arbeidsmarkedet i og sør for Bergen!

Det samme gjelder mellom Stord-Haugesund og Haugesund-Stavanger. Stavanger, Haugesund, Stord og Bergen vil dermed bli et kjedet, sammenhengende arbeidsmarked fra Jæren i sør til Nordhordland i nord. I dette området er det 500.000 arbeidstakere og 1. million innbyggere.

 

TOPP VEISTANDARD ER GOD SAMFUNNSØKONOMI

E39 Hordfast planlegges bygd med 4-felts motorvei og fartsgrense på 110 km/t. Dette er god samfunnsøkonomi! Intercity- prosjektet Hordfast er rangert som et av Norges mest samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekt.

Med Hordfast realisert blir reisetidene så sterkt redusert at vi får helt nye arbeidsmarkeder. Forskning viser at effektive bo- og arbeidsområder i hovedsak er avgrenset til 45 minutters reisetid. Avstanden mellom Bergen sentrum og Leirvik vil med Hordfast bli tilbakelagt på 45 minutter. Siden mye av arbeidsmarkedet i Bergensområdet ligger sør for Bergen sentrum, betyr det pendle-avstand mellom Leirvik og arbeidsmarkedet i og sør for Bergen!

Det samme gjelder mellom Stord-Haugesund og Haugesund-Stavanger. Stavanger, Haugesund, Stord og Bergen vil dermed bli et kjedet, sammenhengende arbeidsmarked fra Jæren i sør til Nordhordland i nord. I dette området er det 500.000 arbeidstakere og 1. million innbyggere.