– for vekst og utvikling på Vestlandet

Hordfast-logo

– for vekst og utvikling på Vestlandet

Hordfast-logo

– for vekst og utvikling på Vestlandet

BEDRE MOBILITET PÅ VESTLANDET

Strekningen Stavanger-Bergen er det tettest befolkede området på E39 Kyststamveien. Med Hordfast vil en trafikksikker 4-felts motorvei erstatte 5 ferjeforbindelser, knytte Vestlandet tettere sammen, skape større bo- og arbeidsområder og gi konkurransemessige forutsetninger for næringslivet. Reisetiden vil bli dramatisk redusert og veien vil være døgnåpen.

Stord – Bergen

Minutter reisetid
LES MER

I dag: 2 timer og 5 minutter.
Med Hordfast: 45 minutter.

80 minutter kortere reisetid

Haugesund – Bergen

Minutter reisetid
Les mer

I dag: 3 timer.
Med Hordfast: 1 time 30 minutter.

90 minutter kortere reisetid

Stavanger – Bergen

Minutter reisetid
LES MER

I dag: 4 timer og 30 minutter.
Med Hordfast og Rogfast: 2 timer.

150 minutter kortere reisetid

Stortinget har vedtatt en ny NTP, der Hordfast har høy prioritet

Hordfast er et høyt prioritert prosjekt, av så vel næringslivet som statlige myndigheter, med stor samfunnsmessig nytte. I Nasjonal Transportplan 2022-2033 er Hordfast fullfinansiert, kostnaden for prosjektet i NTP er 37.5 mrd (2021) med en bompengeandel på 15 mrd.

Ved presentasjonen av NTP uttalte statsminister Erna Solberg at en byggestart i 2024/2025 er realistisk.

Den statlige kommunedelplanen for prosjektet er vedtatt og ligger til grunn for reguleringsplanen som nå pågår, ferdigstilles i 2022/2023.

Stortinget har vedtatt en ny NTP, der Hordfast har høy prioritet

Hordfast er et høyt prioritert prosjekt, av så vel næringslivet som statlige myndigheter, med stor samfunnsmessig nytte. I Nasjonal Transportplan 2022-2033 er Hordfast fullfinansiert, kostnaden for prosjektet i NTP er 37.5 mrd (2021) med en bompengeandel på 15 mrd.

Ved presentasjonen av NTP uttalte statsminister Erna Solberg at en byggestart i 2024/2025 er realistisk.

Den statlige kommunedelplanen for prosjektet er vedtatt og ligger til grunn for reguleringsplanen som nå pågår, ferdigstilles i 2022/2023.

Stortinget har vedtatt en ny NTP, der Hordfast har høy prioritet

Hordfast er et høyt prioritert prosjekt, av så vel næringslivet som statlige myndigheter, med stor samfunnsmessig nytte. I Nasjonal Transportplan 2022-2033 er Hordfast fullfinansiert, kostnaden for prosjektet i NTP er 37.5 mrd (2021) med en bompengeandel på 15 mrd.

Ved presentasjonen av NTP uttalte statsminister Erna Solberg at en byggestart i 2024/2025 er realistisk.

Den statlige kommunedelplanen for prosjektet er vedtatt og ligger til grunn for reguleringsplanen som nå pågår, ferdigstilles i 2022/2023.

ET VESTLAND I OMSTILLING

ET VESTLAND I OMSTILLING

Vestlandet er inne i en periode der behovet for omstilling som følge av endringer i offshore­relaterte næringer er tydeligere enn før. Vestlandet har mange og store muligheter og vi må framstå som attraktive på omverdenen. Det krever bedre mobilitet med kortere reisetid både for næringsliv og arbeidskraft.

I denne situasjonen er det viktig så raskt som mulig å få på plass en funksjonell og moderne E39 mellom Bergen og Stavanger. En trafikksikker 4- felts motorvei som ikke bare knytter Vestlandet tettere sammen, men som også gir konkurransemessige muligheter og utvikling som kommer hele landet til gode.

NÅR KOMMER DEN NYE E39 HORDFAST?

Stortinget har fullfinansiert Hordfast i NTP planperioden 2022-2033, dette kan bety en en byggestart i 2024/2025.

HVA VIL DET KOSTE FOR MEG?

Kostnadene for et så stort prosjekt er usikre og det er for tidlig å kunne beregne eksakt pris pr. passering. E39 Hordfast vil komme inn under «Takstregulativ for ferjeavløsningsprosjekt» som betyr tilnærmet samme takst som AutoPASS på ferje, + 10-15% inklusive passasjerer.

HVOR mye tid vil jeg spare?

I dag er veien i realiteten kun åpen 5 min hvert 20 minutt, men med store begrensninger i helgene og kvelds- og nattestid.

For å få best mulig samfunns- og næringsmessig nytte av prosjektet, er det planlagt en trafikksikker 4-felts motorvei med typisk fartsgrense på 110 km i timen. Dette betyr en sterk forbedring i reisetid i forhold til dagens løsninger.

Leirvik-Bergen på 45 minutter, mot 2 timer og 5 minutter i dag.

Bergen – Stavanger på 2 timer, mot 4 timer og 30 minutter i dag. (med ferdigstilt ferjefri E-39)

Pådriveren – Hordfast AS

I NTP er det åpnet for tidligere oppstart ved at det er lagt inn alternativ finansiering og forskuttering. Dette kan bety anleggsstart I 2024-2025 og ferdigstilling i 2030/2031. Dette vil imidlertid kreve et offensivt initiativ og arbeid, som vi mener best kan utøves av selskapet Hordfast AS.

Les mer

SELSKAPETS STYRE:

Styreleder: Lars Solberg | Atheno

Nestleder: Gaute Epland | Stord kommune

Marie Bruarøy | Bjørnefjorden

Aina Berg | NHO

Geir Inge Lunde | Initiativ Vest

Monica Mæland | Bergen Næringsråd

Peggy Krantz Underland | Equinor ASA

Kåre Martin Kleppe | Tysnes kommune

Linn Therese Erve | Sveio kommune

Daglig leder i selskapet er Øyvind Halleraker.
Han er tidligere stortings­­representant og har arbeidet med flere store samferdsels­prosjekt.

Pådriveren – Hordfast AS

I NTP er det åpnet for tidligere oppstart ved at det er lagt inn alternativ finansiering og forskuttering. Dette kan bety anleggsstart I 2024-2025 og ferdigstilling i 2030/2031. Dette vil imidlertid kreve et offensivt initiativ og arbeid, som vi mener best kan utøves av selskapet Hordfast AS.

Les mer

SELSKAPETS STYRE:

Styreleder: Lars Solberg | Atheno

Nestleder: Gaute Epland | Stord kommune

Marie Bruarøy | Bjørnefjorden

Aina Berg | NHO

Geir Inge Lunde | Initiativ Vest

Monica Mæland | Bergen Næringsråd

Peggy Krantz Underland | Equinor ASA

Kåre Martin Kleppe | Tysnes kommune

Linn Therese Erve | Sveio kommune

Daglig leder i selskapet er Øyvind Halleraker.
Han er tidligere stortings­­representant og har arbeidet med flere store samferdsels­prosjekt.

+47 909 85 245

Ta kontakt med oss

3 + 1 =

Kontaktinformasjon

Hordfast AS har et bredt eierskap, både fra næringsliv og offentlige myndigheter.

Kommunene: Fitjar, Tysnes, Stord, Austevoll, Bømlo, Sveio, Tysvær og Haugesund.

Næringsråd/-foreninger: Bergen, Stavanger, Haugalandet, Stord og Bømlo.

NHO: etablerte Hordfast og er største aksjeeier.

E-post: post@hordfast.no
Telefon: +47 909 85 245
Postaddresse: Postboks 3803 Sentrum,
5802 BERGEN

Daglig leder: Øyvind Halleraker