Markedsdag E39 Stord – Os (Hordfast)

Planlegging og forberedelse til bygging av E39 Stord-Os (Hordfast) pågår for fullt, og iden anledning inviterer vi entreprenører, leverandører, verftsindustrien og rådgivere til markedsdag 12. januar 2023.

Prosjektet er et av de mest omfangs- og innholdsrike vegprosjektene i Norgeshistorien med sine 55 km, og vil være med å binde sammen Vestlandet på en ny måte. Vestlandet og Norge befinner seg i en stadig tøffere nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon om folk og ressurser. E39 Stord – Os vil åpne for større synergi, frihet og utvidet bo og arbeidsmarkedsområde for befolkningen. Dette vil kunne bidra til økt næringsvekst for Vestlandet.

Statens vegvesen er i gang med kontrakts- og anskaffelsesstrategien for prosjektet innen veg, tunnel, konstruksjoner, broer, automasjon (SRO) og elektro. Dette har vi en intensjon om å gjøre i tett dialog med bransjen og inviterer derfor entreprenører, leverandører og rådgivere til markedsdag for E39 Stord – Os.

Mer om prosjektet på: www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39stordos

 

 

Tidspunkt: 12. januar 2023, kl. 08.30–16.00
Sted: Hotel Quality Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, Bergen

 

 

Program:

08.30 Kaffe og lett frokost
09.00 Velkommen og oppstart

Overordnet om E39 Stavanger -Bergen
Prosjektet E39 Stord-Os (Hordfast)
Gjennomgang av prosjektet E39 Stord-Os
Bærekraft i prosjektgjennomføringen

11.30 Lunsj

Prosjektets planlagte kontraktsstrategi
Temabaserte gjennomganger:
• Veg og tunnel i prosjektet
• Langenuen og Bjørnafjorden bruene
• Elektro og automasjon (Styring, Regulering, Overvåking av veg (SRO))


16.00 Oppsummering, spørsmål og avtaler om en-til-en møter

Påmelding til e39stordos@vegvesen.no

Påmeldingsfrist: fredag 9. desember kl. 12.00

Språk:

Møtet bli hold på engelsk og presentasjoner blir holdt på norsk og engelsk.

Det vil bli gjort opptak av møtet slik at det er mulig å se det i etterkant.

 Spørsmål:

Send gjerne inn spørsmål på forhånd til prosjektleder e39stordos@vegvesen.no

Vi ønsker velkommen til markedsdag!