Vestlands­alliansen (nærings­rådene i Bergen, Stavanger, på Hauga­landet og på Stord) inviterer sammen med Hordfast AS og Rogfast til konferanse om «Det nye Vestlandet». På grunn av korona-viruset er denne utsatt til høsten. 

«Det nye Vestlandet»

Scandic Flesland Airport| 13. oktober 2020 kl. 10.00 – 15.00

Hvordan endrer Vestlandet seg når vi kan kjøre Bergen-Stavanger på 2 timer? Hvilke effekter får det for næringsliv og bosetting? Hvordan kan Vestlandet bli en magnet på kompetent arbeidskraft og ny næringsutvikling? Vi ønsker velkommen til konferanse om «Det nye Vestlandet», der desse er noen av temaene som blir tatt opp.

 

Stavanger-Bergen på to timer

I slutten av dette tiåret kan vi kjøre Stavanger-Bergen på to timer. Arbeidet med Rogfast er allerede i gang, med forventet åpning i 2029-2030. Hordfast ligger inne for oppstart i 2023-2024 og kan blir ferdig til samme tid.

Dette skaper trolig et helt nytt Vestland med nye strukturer og samarbeidsformer. Vi får ny mobilitet, ny vekst og nye bo- og arbeidsmarkeder.

Hvordan posisjonerer Vestlandet seg for denne fremtiden, som snart er der? Hvordan skal vi forberede oss for å få best mulig effekt av endringene? Dette blir noen av temaene på konferansen.

MELD DEG PÅ HER

 

Spennende innhold

Veimøtet arrangeres på Scandic Flesland Airport, og blant dem som deltar er samferdselsminister Knut Arild Hareide, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, leder i Transportkomiteen på Stortinget Helge Orten, administrerende direktør i Nye Veier AS Anette Aanesland, fylkesordfører i Vestland Jon Askeland og professor emeritus Victor Norman

Det blir også innslag fra blant annet bedrifter i regionen, ordførere, Statens Vegvesen og Nye veier.

LES MER OM PROGRAMMET HER